Luân chuyển cán bộ quản lý dự án ở vị trí dễ tiêu cực

Đây là một trong những biện pháp quan trọng được nêu trong chỉ thị vừa được Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành về việc nâng cao hiệu quả đầu tư và chống thất thoát lãng phí trong xây dựng.

Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc Bộ trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện tốt các quy định trước đây về quản lý dự án xây dựng, người đứng đầu các doanh nghiệp phải rà soát các dự án đang đầu tư về quy hoạch, kế hoạch, trình tự thủ tục, tiến độ, khối lượng, cân đối vốn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm về xi măng, điện, phát triển nhà và đô thị.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư phải chọn lọc kỹ để đầu tư có trọng điểm, đảm bảo có hiệu quả và người quyết định đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về hiệu quả đầy tư dự án.

Đối với các dự án đã đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải hoàn thành quyết toán và báo cáo Bộ trước ngày 15/5 để xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát, đánh giá đầu tư và coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng không thể thiếu trong quản lý đầu tư xây dựng.

Đối với các đơn vị có dự án đầu tư phát triển nhà và khu đô thị phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và bổ sung ngay các quy định, quy chế về bán, cho thuê nhà, đất bảo đảm công khai, sát giá thị trường.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá