Lùi thời điểm thông qua Luật Đất đai sửa đổi

TP - Chiều qua, với 95,18% số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng được lùi lại để thông qua vào kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2013).

> Luật đất đai sửa đổi chưa được Quốc hội thông qua
>  Toàn cảnh kỳ họp thứ 5, Quốc hộ khóa XIII

Theo Nghị quyết Quốc hội, khi hết thời hạn sử dụng đất được giao, Nhà nước không điều chỉnh lại đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đã giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Luật Đất đai hiện hành.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực. Khi đó, thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân áp dụng theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1/10/2013.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giải trình, ĐBQH đánh giá cao việc chuẩn bị dự án Luật Đất đai (sửa đổi) công phu và tán thành cơ bản với những nội dung của dự thảo Luật. Tuy nhiên, còn nhiều ĐB góp ý thêm để hoàn thiện dự thảo Luật, có một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, đồng thời ý kiến ĐB đề nghị thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi thông qua Hiến pháp.

“Đa số ĐBQH nhất trí với đề nghị của UBTVQH về việc xem xét thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào kỳ họp thứ 6, sau khi thông qua Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) và đồng ý ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực” – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết.

Cũng chiều qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012 (với tỉ lệ tán thành 95,98%).

Theo đó, QH đồng ý tiếp tục thực hiện kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2013 - 2015, đồng thời yêu cầu kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2006 - 2012, báo cáo kết quả tại kỳ họp tới.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá