Mặt trận cần tôn trọng các ý kiến đa chiều

TP - Sáng 15/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo Nhân Dân phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Thuận Hữu - Tổng Biên tập báo Nhân Dân nhấn mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta, được lưu truyền qua các thế hệ người Việt Nam.

Tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, tương thân tương ái tiếp tục được phát huy trong thời gian qua, góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ các thành viên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

MTTQ phải là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phải cầu thị, tiếp thu xây dựng có chọn lọc, có bản lĩnh trên cơ sở tôn trọng các ý kiến đa chiều.

Ông Trần Hậu, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận cho rằng muốn giữ được vai trò trung tâm trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận cần tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc.

“Cần đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam hiện nay, MTTQ Việt Nam không chỉ là tổ chức hiệu triệu, tuyên truyền, vận động phong trào mà phải tham gia giám sát xã hội, phản biện xã hội vì mục tiêu chung của dân tộc”, ông Trần Hậu nói.

Luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ- pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý để tạo ra sự nghiệp đại đoàn kết sâu rộng, bền vững, một trong những việc phải làm là MTTQ phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá