Miễn lệ phí cấp hộ tịch, hộ khẩu, CMND cho người dân

TP - 4 loại phí, lệ phí được miễn gồm: Phí an ninh, trật tự; Phí phòng, chống thiên tai; Lệ phí cấp hộ tịch, hộ khẩu, CMND; Lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc SXKD nông, lâm, ngư nghiệp.

Đó là một nội dung ban hành kèm Chỉ thị 24/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ vừa được ký ban hành.

Theo chỉ thị 24, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo bãi bỏ ngay những khoản thu phí, lệ phí không có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/NĐ-CP (ngày 6/3/2006).

Đến 30/11/2007 nếu tỉnh, thành phố nào còn các khoản phí, lệ phí trái với quy định của pháp luật, Chủ tịch tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.

Thủ tướng cũng yêu cầu, đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục chi tiết phí và lệ phí, nhưng chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền hướng dẫn thì chưa được phép thu, và không được vận dụng mức thu của các khoản phí, lệ phí khác có tính chất tương tự để thu.

Trường hợp địa phương đã tổ chức thu thì phải dừng ngay. Thủ tướng cũng chỉ thị, trong quý IV năm 2007, Bộ GD-ĐT phải hoàn thành việc xây dựng Đề án về học phí, Bộ Y tế hoàn thành việc xây dựng Đề án về viện phí trình Chính phủ.

Theo báo cáo giám sát mới nhất về phí, lệ phí của Ủy ban Tài chính - Ngân sách (Quốc hội), tính đến 15/8/2007, còn 31 khoản phí, lệ phí trong tổng số 301 khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm Nghị định của Chính phủ  vẫn chưa có văn bản hướng dẫn, chưa được phép thu.

Bên cạnh đó, trong số 340 loại phí, lệ phí mà Chính phủ chỉ đạo các địa phương bãi bỏ, đến nay vẫn còn một số địa phương chưa có báo cáo về việc đã bãi bỏ theo yêu cầu như: Tiền Giang (9 loại phí, lệ phí ); Vĩnh phúc (6 loại phí); Hà Nội (2 loại lệ phí); Cà Mau (16 loại phí, lệ phí).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá