Mở rộng quan hệ quốc tế trong dự báo vĩ mô

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dự báo vĩ mô với 4 nhóm giải pháp: Nâng cao chất lượng nhân lực thực hiện công tác dự báo; Tăng cường đầu tư và xây dựng cơ chế tài chính cho công tác dự báo; Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và tổ chức thực hiện công tác dự báo; Mở rộng quan hệ quốc tế về công tác dự báo.

Theo Đề án, công tác dự báo giai đoạn 2011 - 2015 tập trung lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nhu cầu khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, nhu cầu trong nước về sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, nhu cầu xuất - nhập khẩu, những yếu tố gây bất ổn kinh tế vĩ mô…

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá