Mở rộng quyền tiếp cận thông tin

TP - Chiều 11/11, thẩm tra Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin là điều kiện cần thiết để người dân thực hiện quyền làm chủ, góp phần nâng cao tính minh bạch của chính sách, cũng như giám sát đối với cán bộ, công chức và hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, do quy định của pháp luật về bí mật nhà nước còn có nhiều nội dung chưa cụ thể, việc xác định độ mật chưa thống nhất, nên đã làm hạn chế quyền tiếp cận thông tin của người dân. 

Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi của Luật Tiếp cận thông tin sau khi được ban hành, Ủy ban Pháp luật đề nghị sớm ban hành Luật để thay cho Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước theo hướng “xem xét, sửa đổi các danh mục bí mật nhà nước nhằm mở rộng công khai”. 

Theo Ủy ban Pháp luật, khi người dân đề nghị được cung cấp thông tin, nếu thông tin đó đơn giản, có sẵn thì cơ quan có trách nhiệm cần phải cung cấp ngay mà không nên kéo dài trong thời hạn 5 ngày như quy định trong dự thảo Luật. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá