Mỗi bộ sẽ có không quá 4 thứ trưởng

Điểm mới đáng chú ý này vừa được đưa ra trong dự thảo nghị định của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Đối với những trường hợp đặc biệt sẽ do Thủ tướng quyết định.

Cũng theo dự thảo này, bộ trưởng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của thứ trưởng được phân công hoặc ủy nhiệm giải quyết. Với những vụ việc tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xảy ra trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của bộ trưởng thì bộ trưởng cũng phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, bộ trưởng còn có trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

Dự thảo này đang được lấy ý kiến nhân dân trên website của Chính phủ (http://www.chinhphu.vn/portal/). 

Theo Tuổi trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá