Mỗi cán bộ dân vận phải thực sự gương mẫu trước dân

TP - Sáng qua (4/3) tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2007, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận và các đoàn thể, hội quần chúng đã có nhiều bước phát triển, tích cực tham gia ổn định tình hình xã hội, đấu tranh với các thế lực thù địch, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận, đoàn thể được bồi dưỡng rèn luyện, trưởng thành.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận thời gian qua.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ nhiều khuyết điểm, yếu kém đáng chú ý như: Tổ chức và hoạt động của hệ thống dân vận còn chậm đổi mới so với yêu cầu phát triển mọi mặt của đất nước.

Nội dung, phương thức tập hợp quần chúng còn hạn chế, nhất là đối với khu vực kinh tế tư nhân, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vùng có đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

Nhiều nơi công tác dân vận chưa nhạy bén, kịp thời, chưa chủ động nghiên cứu và dự báo được tình hình phức tạp có thể nảy sinh, những mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu công nghiệp, đô thị.

Một số nơi dân vận, mặt trận và các đoàn thể chưa làm tốt chức năng giám sát các cấp chính quyền, các ngành thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, liên quan đến lợi ích thiết thực của nhân dân.

Một số nơi còn xảy ra tình trạng nói chưa đi đôi với làm, còn xem nhẹ công tác dân vận, còn biểu hiện xa dân, vô cảm với dân, sách nhiễu dân...

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2008, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý:

Năm 2008 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước, phải tạo ra sức bật mới cho một giai đoạn phát triển cao hơn, giai đoạn phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Cần gắn công tác dân vận với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

“Mỗi cán bộ, đảng viên và cán bộ dân vận, chính quyền, đoàn thể phải luôn tu dưỡng, rèn luyện mình theo tấm gương của Bác, thực sự gương mẫu trước nhân dân. C

ông tác dân vận phải góp phần động viên cổ vũ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Phải làm công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá