'Một giấy', 'một cơ quan' trong đăng ký bất động sản

TP - Hôm qua, 21/2 tại Hà Nội, các bộ Tư pháp, Xây dựng, TN&MT..., đã tổ chức cuộc họp bàn lấy ý kiến nhằm sớm hoàn thiện dự án Luật đăng ký bất động sản (ĐKBĐS).

Các đại biểu tham dự đều cho rằng, hiện nay còn nhiều vướng mắc, bất cập trong các quy định liên quan đến ĐKBĐS (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản) như: Quy định phân tán, thiếu thống nhất tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật, dẫn đến việc đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tồn tại tách biệt; Thủ tục rườm rà, chưa thực sự tạo thuận lợi cho người dân.

Chính vì vậy, cần xây dựng Luật ĐKBĐS là đạo luật chung, thống nhất điều chỉnh việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Luật ĐKBĐS phải thể hiện mạnh mẽ mục tiêu cải cách hành chính trong quản lý nhà nước theo hướng: Tập trung, thống nhất vào một đầu mối, thực hiện “một giấy, một cơ quan đăng ký”; Đơn giản hoá thủ tục đăng ký nhằm tạo thuận lợi cho người dân, song vẫn đảm bảo tốt yêu cầu quản lý nhà nước về BĐS; Các quy định liên quan BĐS phải thống nhất, đồng bộ.

Tại đây Bộ Tư pháp cũng đề xuất cần thiết lập cơ chế liên hệ giữa hệ thống dữ liệu về hiện trạng BĐS với hệ thống dữ liệu về quyền BĐS. Về lâu dài, phải xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử để công bố công khai và cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ khai thác chung.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá