Một tỉnh chỉ được lập duy nhất một trung tâm đấu giá

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các địa phương chỉ thành lập duy nhất một TT dịch vụ bán đấu giá tài sản nhằm tránh tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Trung tâm dịch vụ thẩm định giá và đấu giá tài sản tại Q.3. Ảnh: Nguyễn Sa

Tại 16 địa phương trên cả nước hiện nay, bên cạnh trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản còn thành lập thêm trung tâm do Sở Tài chính quản lý cũng có chức năng bán đấu giá tài sản dẫn đến tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý nhà nước. 

Bên cạnh đó, một số địa phương lại thành lập hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản cấp tỉnh để thực hiện thường xuyên việc bán đấu giá những loại tài sản mà theo quy định của pháp luật phải chuyển giao cho trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá.

Nhằm khắc phục sự chồng chéo này, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP chỉ thành lập một trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản cấp tỉnh tại địa phương.

Những địa phương chưa có tổ chức bán đấu giá tài sản thì phải khẩn trương thành lập để đảm bảo việc bán đấu giá tài sản thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng chỉ thị những địa phương đã thành lập thêm đơn vị sự nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản phải chuyển chức năng này cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc chuyển đổi đơn vị này thành DN bán đấu giá tài sản. Việc chuyển đổi này phải thực hiện xong trước ngày 30/6/2006.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện các biện pháp khuyến khích việc thành lập và phát triển DN bán đấu giá tài sản tại địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản tham gia bán đấu giá tất cả các loại tài sản theo quy định của pháp luật.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng