Mức độ hài lòng của người dân Hà Nội về thủ tục hành chính đạt mức khá trở lên

Chiều 24/5 vừa qua, TP. Hà Nội tiếp tục đứng vị trí “á quân” trong bảng xếp hạng cải cách hành chính (TTHC) năm 2018 với kết quả 83,98%..

Mức độ hài lòng của người dân Hà Nội về thủ tục hành chính đạt mức khá trở lên

Năm 2018 có 437 thủ tục hành chính được đưa vào rà soát, đánh giá (thuộc các lĩnh vực như tư pháp, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, công thương, tài nguyên và môi trường). 

Kết quả khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ tại một số cơ quan trong thực hiện các thủ tục hành chính năm 2018 tại Hà Nội cũng cho thấy, mức độ hài lòng của người dân đạt mức khá trở lên.

Mức độ hài lòng của người dân Hà Nội về thủ tục hành chính đạt mức khá trở lên - ảnh 1  

Cụ thể, thủ tục khám chữa bệnh đạt 72,1%; thủ tục cấp phép xây dựng đạt 82,7%; thủ tục đo lường chất lượng đạt hơn 80%. Riêng về mức độ hài lòng đối với 8 dịch vụ hành chính công thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có 2 dịch vụ đạt 98%, 2 dịch vụ đạt 95%, một dịch vụ đạt 90%, 2 dịch vụ đạt 85%, một dịch vụ đạt 82,5%... 

Về bãi bỏ thủ tục hành chính, UBND Thành phố đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện: Kế hoạch rà soát, đánh giá  thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính.

Trước đó, triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, ngày 29/3/2018, UBND Thành phố ban hành Công văn số 1306/UBND-ĐT về yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát trình tự, thời gian, đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện, kiến nghị theo thẩm quyền cắt giảm các thủ tục không cần thiết.

Ngày 29/5/2018, UBND Thành phố ban hành Công văn số 3934/VP-KSTTHC về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018, trong đó yêu cầu Sở như Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư đánh giá thủ tục hành chính, bảo đảm số lượng thủ tục hành chính có phương án đơn giản hóa đạt tối thiểu 20% trên tổng số thủ tục được giao rà soát theo kế hoạch.

ảnh le cong bo

Theo đó, Thành phố đã đơn giản hóa 61 TTHC thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; Y tế; Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; Lao động, thương binh và xã hội;.... Thành phố tiếp tục ban hành các Quyết định công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế trên một số lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Nội vụ,...

Nhằm tiếp tục duy trì, hỗ trợ và bảo đảm tốt nhất về cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, Thành phố ban hành: Quy chế phối hợp thực hiện liên thông TTHC Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định liên thông giải quyết một số TTHC giữa cơ quan nhà nước thuộc Thành phố và Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trung áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất liên thông một số TTHC và xây dựng cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, nâng cao chất lượng cho công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ ở một số lĩnh vực.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị hầu hết đều được bố trí độc lập và đặt tại nơi trang trọng của cơ quan, đơn vị, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Mức độ hài lòng của người dân Hà Nội về thủ tục hành chính đạt mức khá trở lên - ảnh 2 Người dân xếp hàng trật tự, thuận tiện làm thủ tục hành chính

Một số người dân Hà Nội cho biết việc xin thủ tục hành chính bây giờ nhanh hơn mấy năm trước. Mọi người phường xin đều bình đẳng, lấy số thử  tự rồi chờ đến lượt mình. Cán bộ phường cũng tận tình giúp đỡ, giải đáp nhiều thắc mắc của người dân. 

Đến giữa tháng 2/2019, toàn TP. Hà Nội đã có 1.055 dịch vụ công trực tuyến, đạt 55% thủ tục hành chính của thành phố được triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Năm 2019, thành phố phấn đấu 100% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến mức mức độ 3, 4.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng