Muốn tập trung đông người phải đăng ký trước 7 ngày

Việc tập trung đông người tại nơi công cộng phải đăng ký trước với UBND có thẩm quyền nơi diễn ra hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký.

Đó là một trong những quy định tại nghị định quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng vừa được Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cũng theo nghị định này, nếu tập trung đông người ở nơi công cộng (trừ các hoạt động do các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức) phải gửi bản đăng ký đến UBND cấp có thẩm quyền.

Bản đăng ký phải có các nội dung cơ bản: nội dung, mục đích việc tập trung đông người; địa điểm tập trung, đường đi, sơ đồ lộ trình sẽ đi qua; số người dự kiến tham gia, cờ, ảnh, phương tiện mang theo, nội dung biểu ngữ, khẩu hiệu nếu có.... Sau 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản đăng ký, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc đăng ký tập trung đông người.

Tuy nhiên, theo nghị định “chủ tịch UBND đã cho phép hoặc Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp có quyền tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc tập trung đông người khi xét thấy các hoạt động đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng hoặc vi phạm nội dung đã cho phép”.

Cũng theo Nghị định, khi tập trung đông người mà xảy ra tình trạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng tuỳ theo tình hình cụ thể, cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau để ổn định tình hình, bảo đảm trật tự và xử lý người vi phạm: thuyết phục, yêu cầu mọi người  chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng và chấm dứt ngay hành vi vi phạm; đặt rào cản, chốt giữ các nút giao thông; kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, khám người, phương tiện, tạm giữ người, phương tiện vi phạm; cưỡng chế người có hành vi vi phạm rời khỏi địa điểm tập trung đông người trái pháp luật; sử dụng công cụ hỗ trợ và các công cụ, phương tiện khác để bảo đảm trật tự công cộng...

Nghị định nghiêm cấm tập trung đông người trái quy định của pháp luật ở lòng đường, vỉa hè, trước trụ sở cơ quan, tổ chức, tại khu vực diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, HĐND hoặc các hoạt động chính trị quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội hoặc nơi công cộng khác...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá