Năm 2009, hai dịch vụ được áp dụng chữ ký số

TP - Theo thoả thuận ký kết giữa VNPT và Bộ Tài chính, trong năm 2009 - 2010, hai dịch vụ hành chính công điện tử của ngành Tài chính là dự án thí điểm người nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK) và thủ tục Hải quan điện tử sẽ được triển khai áp dụng chữ ký số.

Bộ Tài chính sẽ sử dụng hệ thống chứng thực chữ ký số của VNPT để phục vụ cho giai đoạn thí điểm iHTKK từ tháng 8/2009 đến hết tháng 12/2009.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để cung cấp dịch vụ này trong năm 2009, đồng thời thiết lập tạm thời hệ thống chứng thực chữ ký số cho dự án iHTKK trong thời gian VNPT xin cấp phép.

VNPT cũng sẽ thực hiện cấp chứng thư số từ hệ thống chứng thực tạm thời cho đối tượng người nộp thuế tham gia sử dụng iHTKK trong thời gian chưa được cấp phép chính thức và sau đó sẽ cấp lại chứng thư số cho người nộp thuế iHTKK khi chính thức cung cấp dịch vụ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá