Năm 2010 hợp nhất “Sổ đỏ” với “Sổ hồng”

TP - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất với chủ trương trong tờ trình mới nhất của Bộ Xây dựng về việc cấp giấy chứng nhận (GCN) cho các bất động sản bao gồm nhà, đất, công trình xây dựng, rừng cây và các tài sản trên đất.

Theo đó, sớm nhất đến năm 2010 về việc GCN cho bất động sản sẽ được gộp vào một  loại sổ duy nhất, với tên gọi có thể là GCN đăng ký bất động sản.

Theo tờ trình của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân với Chính phủ, trước mắt, để tránh mất nhiều thời gian làm chính sách, tránh xáo trộn tâm lý không đáng có cho người dân, Bộ đề nghị Chính phủ vẫn cho giữ nguyên việc cấp GCN như hiện tại (sổ đỏ, sổ hồng) cho dân theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Đất đai.

Cũng trong thời gian đó, các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất việc soạn thảo Luật Đăng ký bất động sản (dự kiến ban hành vào năm 2010) – cùng thời điểm phải hoàn thành toàn bộ việc cấp GCN quyền sử dụng đất theo Nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng đã thống nhất, khi có Luật Đăng ký bất động sản, sẽ cho thực hiện việc cấp duy nhất một loại GCN cho bất động sản, đồng thời có thể hợp nhất “sổ đỏ, sổ hồng” vào một loại GCN.

Như vậy, về lộ trình, việc cấp thống nhất một loại GCN trong đó xác lập quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và các tài sản trên đất cho người sử dụng (sở hữu) sẽ được thực hiện sau khi có Luật Đăng ký bất động sản, hiện dự án Luật này đang được giao cho Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội vào cuối năm nay.

Theo báo cáo, trong những năm qua, đã có gần 10 loại GCN được cấp qua các thời kỳ khác nhau, gây khó khăn cho người dân, cơ quan chức năng khi thực hiện thủ tục cấp GCN và các giao dịch liên quan tới bất động sản. Việc cấp “sổ đỏ”, “sổ hồng” sẽ vẫn được thực hiện bình thường.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá