Năm 2037, Đà Nẵng sẽ là thành phố hạt nhân của vùng

TP - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997 - 2017), ngày 30/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học “Đà Nẵng - 20 năm xây dựng, phát triển và định hướng tương lai”.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Giai đoạn 1997 - 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng liên tục với tốc độ tăng bình quân 10,47%/năm, cao hơn so với mức bình quân của cả nước (khoảng 7%/năm). Năm 2015, GRDP đạt 49.416 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với năm 1997. Vốn đầu tư nước ngoài mỗi năm tăng khoảng 22,7%. Cơ cấu kinh tế thành phố có sự chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản... Theo ông Dũng, bên cạnh những thành tựu, Đà Nẵng vẫn còn những hạn chế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế không ổn định , nhiều năm giảm xuống chỉ còn 9%, thậm chí 6%; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp và có xu hướng giảm… Với định hướng phát triển trong tương lai, Đà Nẵng đặt chỉ tiêu  đến năm 2037 sẽ trở thành thành phố hạt nhân của vùng duyên hải miền Trung với vai trò trung tâm kinh tế, giao thông, logistics, du lịch, tri thức, công nghệ cao và các ngành công nghiệp khác.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng