Nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về được giải quyết việc làm

TP - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án “Tiếp nhận và hỗ trợ giáo dục, tạo việc làm, giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về”.

Theo đó, nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm Đề án là tham mưu, tổng hợp số liệu, báo cáo cho UBND TPHCM và các bộ, ngành liên quan về việc tổ chức thực hiện Đề án nói trên; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội liên quan tiếp nhận và hỗ trợ giáo dục, tạo việc làm, giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn thành phố.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá