DMCA.com Protection Status

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền khuyến nông trong năm 2016

TP - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng năm 2015 và định hướng tuyên truyền khuyến nông năm 2016.

Năm 2015 là năm có nhiều khó khăn, thách thức về thời tiết, khí hậu và dịch bệnh cũng như thị trường tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, các dự án, nhiệm vụ khuyến nông đã được triển khai đồng bộ, thuận lợi và đạt kết quả, mục tiêu đề ra. Trong năm, TTKNQG phối hợp với 21 đơn vị truyền thông trong và ngoài ngành, đã tuyên truyền 2.522 chuyên mục, chuyên trang trên truyền hình, truyền thanh và 12.763 tin, bài, ảnh trên báo in.

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian tới, các đơn vị truyền thông tiếp tục tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, chủ trương, chính sách mới… phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực của đề án tái cơ cấu theo vùng, miền, từng địa phương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng