Nâng lương tối thiểu lên hai triệu đồng/tháng

Ngày 22-8, Chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã...

Theo đó, kể từ ngày 1-10-2011 đến hết 31-12-2012, mức lương tối thiểu mới áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1 sẽ nâng lên mức 2 triệu đồng/tháng, vùng hai là 1,78 triệu đồng/tháng, vùng 3 mức 1,55 triệu đồng và thấp nhất là vùng 4 mức 1,4 triệu đồng/tháng.

Đây là những mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho lao động, và mức lương này cũng là căn cứ để xây dựng các mức lương trong thang, bảng lương và các chế độ khác. Riêng với những lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy), doanh nghiệp phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.

Theo Đ.Bình - L.C
Tuổi Trẻ

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá