Nếu bỏ phiếu tín nhiệm, nhiều bộ trưởng sẽ phải rời ghế!

Ông Đỗ Trọng Ngoạn cho biết ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ĐBQH tỉnh Long An Lê Thanh Long về việc bầu cử các chức danh chủ chốt Nhà nước, QH nên đưa ra số dư để cử tri lựa chọn

Đại biểu Quốc hội Đỗ Trọng Ngoạn
Vậy đến phần thảo luận về nhân sự, ông sẽ nêu chính kiến của mình?

- Đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn: Tôi vừa viết một lá thư gởi Chủ tịch QH Nguyễn Văn An và ông rất ủng hộ đề xuất của tôi về việc bầu các chức danh chủ chốt của Nhà nước và QH.

 Ông có thể cho biết nội dung kiến nghị gửi Chủ tịch QH?

- Đó là về phương thức bầu các chức danh chủ chốt Nhà nước và QH. Mỗi chức danh phải giới thiệu ít nhất 2 người và phải trình bày được quan điểm, trách nhiệm của mình trước QH. Thứ hai là những chức danh bộ trưởng phải được trải qua thử thách. Theo tôi, hiện nay có nhiều vị bộ trưởng không đủ khả năng để tiếp tục điều hành công việc của mình, nên cần phải có sự thay đổi. Tôi dám chắc rằng nếu lần này QH sử dụng phương thức bỏ phiếu tín nhiệm, sẽ có nhiều vị bộ trưởng phải rời ghế vì không đủ số phiếu cần thiết.

Theo ông, vị bộ trưởng nào có thể phải rời ghế?

- Nhiều, nhưng tôi không tiện nêu tên ở đây.

Vì sao hiện nay những người tự đứng ra ứng cử vào các chức danh lãnh đạo Nhà nước rất ít trúng cử ?

- Người tự ứng cử là người can đảm. Căn bản là do mình không tin những người can đảm này. Hơn nữa, nhân sự là vấn đề nhạy cảm, thường đã bàn trước, sắp xếp trước rồi nên khó thay đổi. Theo tôi, bây giờ phải thay đổi cách thức bầu các chức danh bộ trưởng.

Tôi đã từng dự thính họp QH ở Thụy Điển, với cách thức bầu của họ, nếu anh làm bộ trưởng mà lơ mơ là chết ngay. Vì khi họp và bầu nhân sự, không chỉ ĐB mà cả dân có thể chất vấn qua điện thoại. Còn mình bầu cho có rồi cứ yên vị ngồi đó, ít nhất phải 5 năm.

Vậy theo ông phải đổi mới theo cách nào?

- Phải bỏ quy định phải đủ 20 % ĐBQH yêu cầu mới tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên Chính phủ, mà nên bỏ phiếu tín nhiệm theo vần a, b, c và công bố công khai cho dân biết. Những vị bộ trưởng nào dưới 50% số phiếu tín nhiệm thì xét bãi nhiệm.

Đồng thời phải sửa đổi các điều khoản quy định trong Luật Tổ chức QH, mà khi đến phần thảo luận luật này tôi sẽ có ý kiến. Theo tôi, QH bây giờ xa dân lắm, các ủy ban của QH hoạt động hiệu quả không cao, giám sát cũng lơ là... Nói tóm lại, để QH thực sự thực hiện quyền lực cao nhất của Nhà nước, cần có sự thay đổi mạnh mẽ.

Theo Người Lao Động

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng