Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Nếu chỉ ngồi bàn giấy, khó có chính sách sát thực

TPO - Nếu chỉ ngồi bàn giấy mà không có thực tiễn thì khó có mô hình mới, chính sách sát thực tiễn”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8
Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng 31/8, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần của quy chế làm việc là tăng cường công khai minh bạch hoạt động của Chính phủ trước nhân dân để dân biết, có ý kiến và giám sát.

Thủ tướng nêu một số tồn tại, hạn chế mà các bộ, ngành cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điển hình là công tác phối hợp xử lý công việc giữa các bộ, ngành còn yếu. Nguyên nhân chính là chưa chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, chưa thực hiện nghiêm chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Vẫn còn tình trạng trình chậm, nợ đọng văn bản.

Nêu yêu cầu giảm họp hành, Thủ tướng cho rằng cần bám sát thực tiễn cuộc sống bởi “nếu chỉ ngồi bàn giấy mà không có thực tiễn thì khó có mô hình mới, chính sách sát thực tiễn”. 

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, quy trình giải quyết công việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong đó xây dựng quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, đối với từng loại công việc, từng nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền và đề cao trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp...

Nhận định một trong những nguyên nhân chậm trễ của các bộ chính là ở cấp chuyên viên, cấp vụ và có tình trạng phải gặp người đề xuất mới xử lý công việc, Thủ tướng yêu cầu phải xử lý công việc qua mạng. Vấn đề xây dựng Chính phủ điện tử trong giai đoạn này phải đặt ra rõ ràng hơn, có lộ trình, bước đi cụ thể hơn từ Trung ương đến cấp quận, huyện, xã.

Thủ tướng giao VPCP xem xét đánh giá hiệu quả của hệ thống phần mềm xử lý công việc hiện nay để đẩy mạnh, phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong xử lý công việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Nếu làm tốt vấn đề này thì rút ngắn thời gian rất nhiều.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng thể chế. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành đi liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định trách nhiệm, chế tài xử lý đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm túc quy chế, nhất là đối với việc xin ý kiến phối hợp liên ngành.

“Các đồng chí là tư lệnh lĩnh vực suốt từ Trung ương tới xã, phường. Ở đâu có sự kiện thuộc lĩnh vực của các đồng chí là các đồng chí phải kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết, chứ không chỉ lo công việc trên Bộ”, Thủ tướng nói.

Cho rằng kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, Thủ tướng nhấn mạnh VPCP tăng cường hơn nữa vai trò theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao cho các bộ, địa phương.

Từ kết quả làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Thủ tướng nhìn nhận, kết quả khách quan, thẳng thắn, đồng thời đề nghị phát huy ưu điểm cũng như rút kinh nghiệm, các đầu việc Thủ tướng, Phó Thủ tướng giao mà chưa thực hiện thì cần đôn đốc mạnh hơn, nhanh hơn.

Sắp tới sẽ tiếp tục làm việc, kiểm tra một số bộ, UBND địa phương về thực hiện kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng chứ không chỉ có 2 Bộ này, báo cáo kết quả trong phiên họp Chính phủ tới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá