Về dư luận chạy chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Nếu có, phải làm rõ ai chạy, chạy ai

TP - “Tôi cứ nghe bao nhiêu tỷ để vào chức nọ, chức kia nghe xót cả ruột! Nếu có chúng ta phải tìm có ở đâu chứ cứ để râm ran thế này mà không có thì oan. Ai chạy, chạy ai làm rõ, nếu không đổ hết cho công tác cán bộ thì oan cho anh em”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói như vậy tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 29/1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Các đồng chí phải dám can ngăn những việc làm không đúng, chống bè phái, lợi ích nhóm và không bị lợi ích nào cám dỗ. Ảnh: Như Ý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Các đồng chí phải dám can ngăn những việc làm không đúng, chống bè phái, lợi ích nhóm và không bị lợi ích nào cám dỗ. Ảnh: Như Ý.

Làm rõ các loại “chạy”

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng, từ Ban Tổ chức Trung ương đến các thành ủy, các ngành, địa phương đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn. Có những việc thường xuyên, nhiều việc mới phức tạp, khó khăn, nhưng đã tham mưu, tiến hành một cách bài bản, toàn diện, tổng hợp đạt được kết quả rõ rệt, được sự đồng thuận cao.

“Các đồng chí phải dám can ngăn những việc làm không đúng, chống bè phái, lợi ích nhóm và không bị lợi ích nào cám dỗ. Không để quan hệ cá nhân, thân quen chi phối mà không khách quan để ngành tổ chức là một ngành vẻ vang”. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư nói rằng, tổ chức xây dựng Đảng là lĩnh vực khó, cực kỳ va chạm, phức tạp vì đụng chạm con người, liên quan tâm tư, tình cảm, nhận xét, đánh giá, bố trí cán bộ. “Đồng chí nào được bố trí phù hợp nguyện vọng thì phấn khởi, còn đồng chí nào được bố trí không phù hợp với nguyện vọng thì không hài lòng, chưa nói đến việc có gì đó ngược một chút thì tâm tư, dẫn đến suy nghĩ nặng nề. Mấy lần trước tôi cũng từng nói, ngành này là “ân ít, oán nhiều”. Được lòng, phải ý thì vui vẻ; trái lòng, trái ý thì sinh chuyện, thậm chí không cẩn thận thì trở thành bất mãn, lắm thứ tâm tư”, Tổng Bí thư nói.

Đề cập dư luận xã hội nói câu chuyện “chạy chức, chạy quyền, chạy thi đua khen thưởng, chạy chế độ, chạy luân chuyển”…, Tổng Bí thư nói rằng, cần nêu vấn đề ra để thảo luận xem có hay không chuyện “chạy”. “Câu chuyện này khá phổ biến, không chỉ ngành tổ chức của chúng ta đâu mà ngành đào tạo cũng có, đi học cũng phải “chạy”, Tổng Bí thư nói.

Nếu có, phải làm rõ ai chạy, chạy ai - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Chống bè phái, lợi ích nhóm

Về nhiệm vụ năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, năm 2015, lĩnh vực xây dựng Đảng rất quan trọng, vì chúng ta đứng trước yêu cầu mới, nhiệm vụ mới to lớn, nặng nề, khó khăn. Tình hình diễn biến xung quanh còn phức tạp, chưa lường hết được. Đặc biệt nhân dịp chuẩn bị Đại hội và tiến hành Đại hội Đảng, các thế lực xấu, thù địch sẽ tìm mọi cách chống phá, đánh thẳng vào Đảng ta. “Hiện trong cán bộ, trong nhân dân có tâm trạng lo lắng Đảng ta có giữ vững được bản chất?”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý thực tế cơ chế lợi ích, nhóm lợi ích dây mơ rễ má với nhau. Theo Tổng Bí thư, Đại hội Đảng tiếp tục đổi mới; đổi mới chính trị không có nghĩa thay đổi chế độ, bản chất đường lối của Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ; tiếp tục dân chủ, nhưng phải có kỷ cương.

Về nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng chuẩn bị cho Đại hội XII, Tổng Bí thư nói rằng, việc xây dựng văn kiện đã khó thì công tác nhân sự khó hơn nhiều. “Các đồng chí phải công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc, không chịu bất kỳ sức ép nào”.

Theo Tổng Bí thư, thực tế có nhiều sức ép, nhiều cú điện thoại, thư từ này kia, lợi ích cục bộ, cá nhân… “Các đồng chí phải dám can ngăn những việc làm không đúng, chống bè phái, lợi ích nhóm và không bị lợi ích nào cám dỗ. Không để quan hệ cá nhân, thân quen chi phối mà không khách quan để ngành tổ chức là một ngành vẻ vang”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng