Ngày 7/4, Quốc hội bầu Thủ tướng mới

TP - Quốc hội dành phần lớn thời gian xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Ngày 7/4, Quốc hội bầu Thủ tướng mới

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII ngày 21/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, bên cạnh việc xem xét, thông qua 7 dự án luật, tại kỳ họp cuối cùng này, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ có báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Đặc biệt, Quốc hội dành phần lớn thời gian xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Về công tác nhân sự, Văn phòng Quốc hội đã xây dựng kế hoạch chi tiết và được Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp trù bị. Theo đó, việc kiện toàn bộ máy nhân sự Nhà nước kỳ họp 11 sẽ bắt đầu từ 30/3 đến ngày 12/4. Vào ngày 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, sau đó Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn, rồi miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sang ngày 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước, thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước.

Ngày 6/4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội và tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng phiếu kín. Chủ tịch nước sau đó sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 7/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự và Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được bầu, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tiến hành tuyên thệ.

Ngoài các chức danh trên, tại kỳ họp, Quốc hội cũng miễn nhiệm, phê chuẩn một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng