Ngày làm việc thứ sáu Hội nghị Ban Chấp hành TW

Sáng 5/10, ngày làm việc thứ sáu Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu Hội nghị thảo luận tại tổ về quy chế bầu cử trong Đảng; việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng