Nghị quyết của Bộ Chính trị : Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS&KHHGĐ

(TP-Hà Nội) - Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS&KHHGĐ. Nghị quyết nói rõ, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng, chính sách DS&KHHGĐ đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng.

Tuy nhiên từ năm 2000 đến nay, kết quả thực hiện chính sách DS&KHHGĐ chững lại và giảm sút. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong hai năm 2003 và 2004 tăng mạnh trở lại. Đặc biệt là tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên tăng ở hầu hết các địa phương, gây tác động tiêu cực đến phong trào thực hiện KHHGD của nhân dân.

Vì vậy một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS&KHHGĐ bằng một số giải pháp chủ yếu sau: Các cấp uỷ đảng và chính quyền phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chính sách DS&KHHGĐ; Có biện pháp khắc phục những yếu kém, bất cập, kiên quyết ngăn chặn khuynh hướng sinh nhiều con.

Phải đưa công tác DS&KHHGĐ thành một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động, xem đây là một tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện chính sách DS&KHHGĐ, coi đó là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xem xét đề bạt, đề cử cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo của các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội.

Đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS&KHHGĐ. Sớm sửa đổi Pháp lệnh dân số và các chính sách, quy định hiện hành không phù hợp với cuộc vận động thực hiện mục tiêu bình quân mỗi cặp vợ chồng có hai con...  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá