Ngoại giao nhân dân - thế kiềng ba chân của ngoại giao VN

TPO - “Nói đến kiềng ba chân chính là nói về sứ mệnh và sự độc đáo và của ngoại giao nhân dân dù phương thức hoạt động khác với ngoại giao nhà nước nhưng không tách rời".

Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2008- 2013. Ảnh: Lan Anh

Ông Vũ Xuân Hồng, người vừa tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2008- 2013 đã trả lời phỏng vấn Tiền phong Online.

Công tác đối ngoại nhân dân đã được phát huy trong các hoạt động của Liên hiệp như thế nào, thưa ông?

Đối ngoại nhân dân là mảng công tác rất rộng.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN chỉ là một bộ phận của đối ngoại nhân dân. Đấy là tư tưởng của Bác Hồ về kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, giữa các lực lượng khác nhau để hình thành nên nền ngoại giao của đất nước chúng ta.

Đây là giá trị đẹp nhưng lại chính là cái gắn kết dân tộc ta với  các dân tộc khác. Nó có sứ mệnh là nền tảng quần chúng, cơ sở nhân dân, sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước là cơ sở nền tảng cho quan hệ giữa hai nhà nước và các đảng phái chính trị.

Nhiệm vụ của Liên hiệp là phát triển quan hệ nhân dân với các nước khác, trong đó trọng điểm là nhân dân các nước láng giềng, nhân dân trong khu vực, nhân dân trong các nước bạn bè truyền thống, nhân dân các nước có nền kinh tế lớn, nhân dân bạn bè xa và gần.

Việc làm của chúng tôi là qua gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, sự tiếp xúc lẫn nhau, nói với bạn về tình hình VN, về hoạt động của nhân dân Việt Nam, về văn hóa, về truyền thống, về nguyện vọng hòa bình về tinh thần đoàn kết, hòa hiếu, về ý tưởng hợp tác muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới,làm cho bạn bè thế giới hiểu chúng ta hơn, thậm chí có những vấn đề gì cần đấu tranh, những lực lượng thù địch của chúng ta thì bớt hung hăng hơn. Đó là thắng lợi của chúng ta.

Chúng tôi còn phải tham gia trong các mặt trận đa phương là các diễn đàn nhân dân thế giới về khu vực, quốc tế, xã hội dân sự,diễn đàn ASEM, ASEAN, thậm chí cả diễn đàn phi chính phủ của Liên hiệp quốc để mang tiếng nói của Việt Nam tới các diễn đàn đó, thể hiện sự đóng góp của chúng ta với phong trào nhân dân tiến bộ và tích cực của thế giới, đúng hơn là bảo vệ hình ảnh của VN, quảng bá hình ảnh VN để cho sự ủng hộ, hợp tác giúp đỡ VN ở mức độ cao nhất.

Ngoài ra, chúng tôi được giao việc vận động, điều phối và quản lý viện trợ phi chính phủ nươc ngoài. Hiện nay có 700 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại VN. Nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi vận động được 1,1 tỷ USD trực tiếp, không hoàn lại qua hàng ngàn dự án xóa đói giảm nghèo, môi trường, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục…

Như vậy, nó giúp trực tiếp cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn việc này để tạo nguồn lực thêm cho đất nước, tạo thêm tình cảm của bạn bè quốc tế đối với VN và đồng thời tham gia vào những vấn đề bảo đảm  an ninh đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cuối cùng, điều vô cùng quan trọng là  với tư cách là người làm công tác ngoại giao thì không có vấn đề “du kích” hay “chuyên nghiệp”, mà tất cả những người làm đối ngoại nhân dân vừa phải chuyên tâm, chuyên nghiệp và chuyên trách, tập hợp được quần chúng nhân dân xung quanh hoạt động của mình. Công tác dân vận ở đây như là phương thức tập hợp lực lượng để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại.

Việc tích cực chủ động hội nhập quốc tế đã và sẽ được Liên hiệp thực hiện như thế nào?

Chúng tôi sẽ làm việc trên ba hướng để cùng với đối ngoại nhà nước tích cực hội nhập, đảm bảo được bản sắc của chúng ta. Thứ nhất là, nghiên cứu sự phát triển của kinh tế thế giới và có những khuyến cáo về mặt trái của toàn cầu hóa, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới với VN và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến  hội nhập và thông qua các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong đội ngũ những người trong phong trào hòa bình để có thông tin toàn diện.

Thứ hai là, Liên hiệp sẽ là kênh vận động các tổ chức nước ngoài để tăng cường hơn nữa cho các dự án về xóa đói giảm nghèo, về các lĩnh vực phát triển bền vững như đã nói ở trên và để đối phó với những tình hình mới như vấn đề môi trường, thay đổi khí hậu. Với các đối tác như Mỹ thì phải giải quyết tốt các vấn đề chất độc da cam, bom mìn để lại, người tàn tật trong chiến tranh, những vùng chiến sự ác liệt…

Thứ ba, Liên hiệp sẽ hỗ trợ cho các địa phương có mối quan hệ với bên ngoài. Thông  qua hoạt động của Liên hiệp để làm sống động các hoạt động địa phương, nối dài cánh tay của địa phương với thế giới để mở rộng đầu tư, qui hoạch thành phố, thương mại, dịch vụ…

Toàn bộ công việc của chúng tôi là lobby (vận động hành lang). Câu chuyện của chúng tôi là thủ thỉ giữa con người với con người trên phương châm chân thành, từ trái tim đến trái tim. Bằng sự chân thành, chính nghĩa, giá trị nhân văn của mình thì  mới có thể thức tỉnh lương tri của mọi người bằng nhiều phương diện và hình thức khác nhau.

Xin cảm ơn ông!

Lan Anh (thực hiện)

Ông Vũ Xuân Hồng tái đắc cử Chủ tịch LH các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2008- 2013

Chiều 18/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã bế mạc và bầu ra Đoàn chủ tịch mới gồm 135 ủy viên.

Ông Vũ Xuân Hồng được tín nhiệm bầu lại chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013. Ông Nguyễn Văn Kiền, Ủy viên Đảng đoàn,Tổng thư ký Liên hiệp khóa III được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp khóa IV kiêm Trưởng ban kiểm tra của Đoàn Chủ tịch khóa IV.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng