Ngoại giao Việt Nam vào Xuân Kỷ Sửu

TP - Nhân dịp Tết Kỷ Sửu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm có bài viết “Ngoại giao Việt Nam 2008 - một năm nhìn lại”.

Tiền Phong xin trích giới thiệu một số nội dung chính từ bài viết này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm
Năm 2009, Việt Nam triển khai mạnh mẽ một nền ngoại giao toàn diện trên cơ sở kết hợp chặt chẽ ba trụ cột ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa theo bảy phương hướng lớn:

1- Tăng cường các hoạt động ngoại giao song phương theo hướng chủ động. 2- Nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động ngoại giao đa phương, trọng tâm là phát huy tốt vai trò và tăng uy tín của Việt Nam trên cương vị ủy viên không thường trực HĐBA / LHQ.

3 - Tích cực triển khai và bảo đảm tiến độ thực hiện các thỏa thuận đạt được về phân giới cắm mốc trên đất liền với các nước láng giềng; theo dõi chặt chẽ tình hình trên biển, kịp thời phát hiện các vấn đề nảy sinh, triển khai các biện pháp thích hợp bảo vệ chủ quyền và lợi ích của ta.

4 - Kiên quyết đấu tranh kết hợp với chủ động đối thoại, kiên trì tuyên truyền, vận động dư luận trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; làm thất bại các âm mưu lợi dụng những vấn đề này can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam.

5 - Tăng cường hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế. 6 - Đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại. 7-Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 19/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá