Người đã để lại một dấu ấn lớn(*)

TP - Hôm nay, nhiều người trên khắp thế giới kỷ niệm ngày sinh của Người vì Hồ Chí Minh được coi là một biểu tượng nổi bật về tinh thần quả cảm của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước và nhân dân Việt Nam, qua đó góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bà Katherine Muller - Marin
Bà Katherine Muller - Marin

Bà Katherine Muller - Marin

Bà Katherine Muller - Marin.


Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật, và thể hiện rõ sự quan tâm của Người đối với khát vọng của các dân tộc đang nỗ lực khẳng định bản sắc văn hoá của mình và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

(...) Hồ Chí Minh là một vĩ nhân có tầm nhìn xa, trông rộng, người đã đoán trước được sự phát triển vĩ đại của dân tộc này và do đó, đã góp phần vào việc xây dựng một phong cách mới của ngoại giao Việt Nam, một phong cách đã giúp Việt Nam xác lập thành công vị trí của mình ở khu vực và trên thế giới, rất phù hợp với những khái niệm về hợp tác hòa bình và hiểu biết lẫn nhau trên thế giới được UNESCO quảng bá.

Hồ Chí Minh tin ở giá trị truyền thông và đã đưa ra một phong cách làm báo mới ở Việt Nam, lấy dân tộc và người dân làm chủ đề thời sự chính.

Người hay nhấn mạnh rằng giáo dục là chìa khoá xoá bỏ nghèo đói và đạt tới sự phát triển và thịnh vượng, và đích thân Người cũng tham gia dạy học, luôn dành sự chú ý đặc biệt cho trẻ em. Có một mối quan hệ tương đồng giữa niềm tin của Hồ Chí Minh rằng “mục tiêu cuối cùng của việc học là trở thành con người đúng với nghĩa của từ này” với bốn trụ cột của việc học đã được Ủy ban Giáo dục cho Thế kỷ XXI xác định làm những nguyên tắc cơ bản cho việc định hình lại giáo dục. Đó là Học để biết, Học để làm, Học để làm người Học để chung sống.

Tôi xin được kết thúc bài tham luận hôm nay bằng câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Câu nói này vẫn còn nguyên giá trị và có tác động mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới ngày nay.

Giờ đây, tôi cùng dân tộc Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của nhân vật vĩ đại, Người đã để lại một dấu ấn lớn trong sự phát triển chung của nhân loại và lịch sử đất nước này. (...)

(*) Trích bài phát biểu của bà Katherine Muller - Marin tại mít tinh kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội ngày 18-5-2010. Tít bài do Tiền Phong đặt. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá