Người dân có quyền chọn đi đường miễn phí, thay vì đường BOT

TP - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết triển khai thực hiện NQ của UBTV Quốc hội về một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT.

Nghị quyết xác định: Cần khẩn trương quyết toán các dự án đã hoàn thành để xác định phương án tài chính và thời gian thu phí sử dụng dịch vụ chính thức; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; thực hiện đúng cam kết của Nhà nước với nhà đầu tư về phần vốn hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Hoàn thiện rà soát tổng thể vị trí đặt trạm, chính sách miễn giảm giá tại tất cả các trạm thu phí, quản lý doanh thu chặt chẽ để có giải pháp đồng bộ, kịp thời, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng