Người đứng đầu tốt thì mới chọn được cấp phó tốt

TPO - Trong công tác cán bộ, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. Nếu người đứng đầu tốt thì cả hệ thống tốt. Người đứng đầu tốt sẽ chọn người cấp phó và đội ngũ tốt.

Hội nghị lấy ý kiến vào Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Ảnh Văn Kiên.
Hội nghị lấy ý kiến vào Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Ảnh Văn Kiên.

Sáng 6/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đánh giá cao vai trò quan trọng, cấp thiết của việc xây dựng Đề án. Hiện Đề cương Đề án được chuẩn bị khoa học, nghiêm túc, toàn diện, đề xuất được nhiều nội dung mới về mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Theo các đại biểu, trong công tác cán bộ thì vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. Người đứng đầu tốt thì cả hệ thống tốt. Người đứng đầu tốt chọn người cấp phó tốt, người đứng đầu không tốt khó chọn cấp phó tốt.

Các đại biểu cũng khẳng định, thời gian qua Trung ương đã ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết sắp tới sẽ trình Hội nghị T.Ư 7 là Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là những việc rất lớn nên nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề.

Tuy nhiên, để xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt và xuất sắc đòi hỏi phải có cơ chế để phát hiện, đào tạo bồi dưỡng nhân tài. Bên cạnh đó cần đánh giá cán bộ cho đúng. Nếu đánh giá cán bộ không đúng sẽ dẫn đến bố trí sai.

Đánh giá cán bộ phải đa chiều, đánh giá từ trên xuống, từ dưới lên, trong đánh giá ra, ngoài đánh giá vào. Đặc biệt cần đánh giá liên tục hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng.

Ngoài ra trong công tác cán bộ cũng cần phải chú ý đến việc xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực và phương thức sàng lọc, thay thế cán bộ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng