Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tham gia BHXH bắt buộc

Từ ngày 25/6/2019, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được hưởng chế độ phụ cấp, đóng BHXH, BHYT bắt buộc (trước đây đối tượng này không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc).

Đây là một trong những quy định mới tại Nghị định 34/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009. Theo đó, ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng