"Nhà nước nhỏ nhưng mạnh và xã hội to"

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho biết : sẽ tập trung xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, quyết tâm cơ cấu lại tổ chức bộ máy Chính phủ các cấp để đạt tới mô hình “Nhà nước nhỏ nhưng mạnh và xã hội to”, phát triển theo xu hướng cải cách chung của các nước.

Hội thảo do Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức trong 2 ngày (24-25/11/2006) tại Hà Nội với chủ đề " Cải cách hành chính tại VN - các ưu tiên giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn 2020".

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính do UNDP, Canada, Hàn Lan, Na-uy, Thụy Sỹ và Thụy Điển đồng tài trợ, đã thu hút được sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế cũng như các học giả quan tâm tới lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC) của Việt Nam.

Các ý kiến đưa ra tại Hội thảo tập trung vào 4 nội dung chính: CCHC trong bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập; tiến tới xây dựng một chính phủ phục vụ vì sự phát triển; tính trách nhiệm, tính minh bạch và và dân chủ trong bối cảnh phân cấp; tính chuyên biệt và hiện đại hóa của nền kinh tế.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Thang Văn Phúc cho biết: CCHC giai đoạn 1 (2001-2005) đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển và ổn định kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội.

CCHC đã được triển khai trên 4 lĩnh vực chủ yếu: thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công, từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy hành chính, hỗ trợ tích cực và thúc đẩy cải cách, đổi mới toàn diện đất nước.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội và chủ động hội nhập quốc tế, CCHC còn chậm, hiệu quả thấp. Nền hành chính còn bộc lộ một số tồn tại, yếu kém như: Hệ thống thể chế chưa đồng bộ, thiếu nhất quán; chậm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước vĩ mô; phương thức, lề lối làm việc còn thủ công, lạc hậu…

Nguyên nhân của tình trạng trên có thể kể đến là sự thiếu đồng bộ của CCHC với các cuộc cải cách khác; nhận thức về nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN còn hạn chế; Ban chỉ đạo CCHC các cấp hoạt động còn hình thức, chưa phát huy vai trò trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong chỉ đạo và kiểm tra các nhiệm vụ CCHC đã xác định…

Do đó, theo Thứ trưởng Thang Văn Phúc, để thực hiện được mục tiêu từ nay đến năm 2010, hệ thống hành chính được cải cách cơ bản phù hợp với các yêu cầu của cơ chế thị trường định hướng XHCN, phải kiên quyết thực hiện việc chuyển giao mạnh các chức năng, nội dung công việc không thuộc chức năng của hệ thống hành hcính cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức sự nghiệp dịch vụ công, tổ chức doanh nghiệp, tư nhân đảm nhiệm ngày càng nhiều hơn theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa.

Không những vậy, công cuộc CCHC phải tập trung xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, quyết tâm cơ cấu lại tổ chức bộ máy Chính phủ, các Bộ, cơ quan hành chính địa phương các cấp để đạt tới mô hình “Nhà nước nhỏ nhưng mạnh và xã hội to” để phát triển theo xu hướng cải cách chung của các nước.

Bên cạnh đó, một vấn đề cũng rất quan trọng là phải có chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức hành chính nhà nước thỏa đáng, làm họ yên tâm thực thi nhiệm vụ, không nhận hối lộ…

Đánh giá về tầm quan trọng của CCHC tại Việt Nam, Quyền Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, ông Subinay Nandy cho rằng CCHC ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong chương trình nghị sự về cải cách của Việt Nam.

Đây không chỉ là điều kiện hết sức thiết yếu để Việt Nam có thể tối đa hóa được các lợi ích của quá trình hội nhập, mà còn là công cụ quan trọng đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá