Nhà nước tạo điều kiện cho đạo Tin Lành hoạt động và phát triển

Trong tháng 10/2007, Ban Tôn giáo Chính phủ đã cấp giấy phép hoạt động cho 4 hệ phái Tin lành tại thành phố Hồ Chí Minh gồm các Hội thánh Mennonite, Baptist Việt Nam, Trưởng lão Việt Nam (Presbyterian Church of Việt Nam) và Giáo hội liên hữu cơ đốc.

Tính chung trong năm 2006 và từ đầu năm 2007 đến nay, cả nước có 7 hệ phái Tin lành đã được cơ quan chức năng xem xét cho đăng ký hoạt động và đang tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, hệ phái Tin lành khác hoàn tất các thủ tục để được cấp phép hoạt động.

Không những vậy, Nhà nước cũng đã tạo điều kiện cho các hệ phái Tin lành xây mới, sửa chữa , cải tạo 140 nhà thờ, nâng tổng số cơ sở thờ tự của đạo Tin lành trong cả nước hiện nay lên 418 nhà thờ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt với số lượng tín đồ ngày càng tăng của đạo Tin lành. Nhiều nhà thờ Tin lành đã được cấp phép xây dựng trong thời gian gần đây với quy mô lớn, hoành tráng như tại Lạng Sơn, Gia Lai...

Riêng các tỉnh khu vực Tây Nguyên và lân cận, tính đến tháng 10/2007, đã công nhận 96 chi hội Tin lành cùng với 1.017 điểm nhóm Tin lành được đăng ký sinh hoạt, tăng 333 điểm nhóm so với năm 2005 ( Gia Lai 245, Đắc Lắc 140, Kon Tum 68, Lâm Đồng 273, Đắc Nông 95, Phú Yên 3, Bình Phước 193) và đang tiếp tục cho đăng ký các điểm nhóm còn lại.

Các chi hội, điểm nhóm được công nhận đang được Nhà nước tạo điều kiện cấp đất, hỗ trợ xây dựng nhà thờ. Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam -miền Nam đã xây dựng mới một nhà thờ tại Blei Betel, Chư Sê, Gia Lai), 26 chi hội đã và đang xây sửa, cải tạo nhà thờ, 28 chi hội đã có quỹ đất dành cho việc xây dựng và hơn 400 địa điểm ( nhà thờ tạm) đang được sử dụng cho các tín đồ sinh hoạt tôn giáo.

Các tỉnh miền núi phía Bắc hiện có hơn 110.000 người theo đạo Tin lành, chủ yếu là dân tộc thiểu số, trong đó người Mông chiếm 86%. Chính quyền các tỉnh miền núi phía Bắc đã tiến hành cho đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành tại 52 điểm nhóm.

Dự kiến từ nay đến hết năm 2007, chính quyền các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ xem xét, cấp đăng ký tiếp cho 40 điểm nhóm sinh hoạt đạo Tin lành. Hiện tại, các điểm nhóm Tin lành chưa được đăng ký nhưng vẫn được nhóm sinh hoạt bình thường và đã được phổ biến về việc thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tỉnh miền núi phía Bắc đang tổ chức triển khai kế hoạch số 05 KH/TGCP- TL của Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện cho đăng ký sinh hoạt các điểm nhóm Tin lành theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.

Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với chính quyền 10 tỉnh miền núi phía Bắc tiến hành tập huấn cho hầu hết cán bộ cốt cán cơ sở làm công tác tôn giáo và cán bộ chủ chốt của địa phương có đạo Tin lành quán triệt Chỉ thị số 01 của Thủ tướng để về tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số có đạo và thực hiện đúng chính sách đó.

Tuy nhiên, vấn đề đạo Tin lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều bất cập. Phần lớn bà con chưa hiểu hết được tín lý chính thống cơ bản của đạo Tin lành, mới chỉ dừng ở mức độ sơ khai, có nơi thực hiện các bí tích tôn giáo chưa đúng bài bản. Số người cầm đầu đạo đều có trình độ văn hoá thấp, chưa được đào tạo làm chức sắc tôn giáo ( thậm chí có người mù chữ).

Vì vậy, việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước tại khu vực miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn và chậm so với các địa bàn khác.

Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, Nhà nước ta không phân biệt đối xử về chính sách tôn giáo với các dân tộc, vùng miền và giải quyết vấn đề tôn giáo một cách hài hoà với các chính sách về kinh tế, văn hoá và đại đoàn kết dân tộc để ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá