Quảng Nam

Nhân dân đóng góp 401 tỷ đồng làm giao thông nông thôn

TP - Trong 5 năm từ 2010 đến 2014, nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đóng góp 401 tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn.

Với nguồn vốn của nhân dân đóng góp và kinh phí tỉnh hỗ trợ được trên 806 tỷ đồng, các địa phương trong tỉnh đã bê tông hóa trên 1.315 km đường giao thông nông thôn, xây mới 2.037 cầu cống các loại, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa lên gần 4.100 km trên tổng số hơn 6.400 km đường nông thôn trong toàn tỉnh.

Để tiếp tục lồng ghép có hiệu quả Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2015, tỉnh Quảng Nam sẽ ưu tiên bố trí nguồn kinh phí trên 242 tỷ đồng, cộng với sự đóng góp bằng vật liệu tại chỗ và ngày công lao động của nhân dân để kiên cố hóa thêm 345 km đường giao thông nông thôn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá