Nhiều Bộ chính thức công bố bộ thủ tục hành chính

Hôm nay 12/8, một loạt các Bộ ngành chức năng đã công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ.

Bộ Công Thương chính thức công bố 200 bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Trong đó, số thủ tục hành chính do Bộ trực tiếp quản lý là 135, do các Phòng Giấy phép Xuất nhập khẩu giải quyết là 11, cấp tỉnh (do Sở Công Thương và các Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất giải quyết) là 47 và số thủ tục hành chính đến cấp huyện là 7.

Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Bộ Công Thương tập trung vào việc cấp phép xuất, nhập khẩu; cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn; Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá; Giấy phép kinh doanh sản xuất các mặt hàng thuốc lá, rượu, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu...; gia hạn Giấy phép xuất khẩu; Giấy phép tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực địa phương, Quy hoạch bậc thang thuỷ điện các dòng sông, đầu tư xây dựng các công trình nhà máy điện, công trình đường dây và trạm biến áp; Giấy phép hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn, bán lẻ điện, phân phối điện nông thôn tại địa phương; Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; Thủ tục khiếu nại, điều tra và xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi; cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Căm-pu-chia, Cộng hoà nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ Việt Nam; Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam....

Các ngành, lĩnh vực áp dụng bộ thủ tục hành chính này là lưu thông hàng hoá trong nước và xuất, nhập khẩu; công nghiệp tiêu dùng; dịch vụ thương mại; thi đua khen thưởng; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; dầu khí; điện; xúc tiến thương mại; quản lý cạnh tranh; thương mại điện tử; quản lý thị trường; thương mại quốc tế; dịch vụ thương mại và công nghiệp.

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng yêu cầu Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Công Thương khẩn trương cập nhật toàn Bộ thủ tục vào cơ sở dữ liệu quốc gia theo hướng dẫn của Tổ Công tác Trung ương, phục vụ cho việc Công bố của Chính phủ đối với cơ sở dữ liệu quan trọng này trong tháng 9 tới. Đồng thời, các thủ tục hành chính còn thiếu (nếu có) hoặc được sửa đổi, bổ sung đều phải được cập nhật ngay không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Ngày 12/8, Bộ Tài chính đã công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, Bộ có 840 thủ tục hành chính gồm lĩnh vực tài chính (trong đó có quản lý giá, tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản công...), thuế, hải quan, chứng khoán, kho bạc nhà nước, kèm theo các mẫu đơn, mẫu tờ khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Đến nay, toàn bộ dữ liệu về các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã được cập nhật tại Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và trang thông tin điện tử của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết: Việc công bố Bộ thủ tục hành chính sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước của Bộ theo hướng minh bạch, công khai, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Đây là cơ sở quan trọng giúp Bộ tiếp nhận thông tin phản hồi, ý kiến đóng góp về các thủ tục hành chính để tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Chiều 12/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát chính thức bấm nút công khai Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trên cổng thông tin điện tử: http://tthc.omard.gov.vn.

Bộ NN&PTNT đã thống kê được 468 TTHC thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước của 4 cấp chính quyền (trung ương, tỉnh, huyện, xã) và các đơn vị dịch vụ công thuộc các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trong số đó có 177 TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 127 TTHC về lâm nghiệp; 92 TTHC về thuỷ sản; 17 TTHC thuộc lĩnh vực thuỷ lợi; 14 TTHC thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn và 41 thủ tục thuộc lĩnh vực chung khác.

Ông Nguyễn Minh Nhạn, Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ cho biết: Việc công khai thủ tục hành chính vừa giúp nông dân, doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh vừa để họ giám sát thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của Bộ. Bước sang giai đoạn II, Bộ sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc tổ chức rà soát, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo để phấn đấu đơn giản hoá được 30% TTHC.

Ngày 12/8, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, ngành GTVT có 420 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau. Với 141 thủ tục hành chính, ngành Hàng không là “phức tạp” nhất, tiếp đến là lĩnh vực Đường thủy nội địa (83), Đường bộ (79)…

Tại lễ công bố, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá ngành GTVT là một trong những ngành đã thực hiện tốt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng đề nghị các cơ quan của Bộ cần thực hiện tốt bộ thủ tục quan trọng này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giai đoạn 2 của Đề án. Theo đó, sẽ rà soát, tiếp tục cắt giảm khoảng 30% những thủ tục không cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Chiều 12/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đã trao cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 30 của Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Bộ thủ tục hành chính gồm 212 thủ tục thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên và môi trường; đồng thời được công bố công khai trên internet.

Tổng số thủ tục hành chính của các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ TN&MT được công bố gồm: lĩnh vực đất đai có 85 thủ tục hành chính (TTHC); khoáng sản, địa chất có 52 TTHC; môi trường có 20 TTHC; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu có 18 TTHC; đo đạc và bản đồ có 17 TTHC. Thủ tục hành chính được phân cấp thực hiện từ trung ương tới địa phương gồm 69 thủ tục do Bộ TN&MT thực hiện, 97 thủ tục do UBND cấp tỉnh thực hiện, 35 thủ tục do UBND cấp huyện thực hiện, 05 thủ tục do UBND cấp xã thực hiện và 06 TTHC do Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết: việc công bố Bộ thủ tục hành chính của Bộ TN&MT thể hiện tính công khai, minh bạch của các thủ tục hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu và các quyền chính đáng của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là quyền được tiếp cận thông tin về các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức và giảm thiểu các chi phí xã hội. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định: việc công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT thể hiện trách nhiệm và sự chung tay của Bộ với Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương trong việc thực hiện Đề án 30, góp phần vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ở 4 cấp chính quyền, phục vụ cho việc công bố vào đầu tháng 10 năm nay./.

Ngày 12/8, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Bộ thủ tục này sẽ được đăng tải toàn bộ nội dung tại Trang thông tin thủ tục hành chính trên công thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ ( www.most.gov.vn).

Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thống kê 115 thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền (cấp Trung ương và cấp tỉnh/thành phố) thuộc 5 lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử - an toàn bức xạ và hạt nhân, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ. Nội dung thống kê từng thủ tục hành chính bao gồm 11 tiêu chí. Đối với các thủ tục hành chính có mẫu đơn, tờ khai, người truy cập có thể tải về tham khảo và điền các thông tin cần thiết để đưa vào hồ sơ nộp cho cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, mỗi thủ tục hành chính đều liệt kê căn cứ pháp lý là các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tham khảo.

Trang thông tin thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình, kết quả thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Đây cũng là địa chỉ để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học và mọi người dân tra cứu các thủ tục hành chính, tham gia ý kiến nhằm sửa đổi, bổ sung hủy bỏ thủ tục hành chính rườm rà.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá