Nhiều gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng

TPO - Sáng 2/10, tỉnh Sóc Trăng đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đây là ngày hội tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực của tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (2015-2020) cho thấy, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo thi đua thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp ổn định kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển.

Nền kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá; cơ cấu sản xuất trong nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, gắn với thị trường. Ước tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,15%/năm; đạt 76,88% chỉ tiêu Nghị quyết.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; ước GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.110USD/người/năm, đạt 63,55% chỉ tiêu Nghị quyết (năm 2015 là 1.348USD/người/năm). Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong giai đoạn ước đạt 15.869 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,35%/năm, tăng gần 2,22 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều đổi mới, khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân càng được nâng cao. Đến nay, số hộ nghèo của tỉnh còn 15.890 hộ, tỉ lệ 4,91%; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer là 7.694 hộ, tỉ lệ 7,67% (giảm 41.927 hộ so với năm 2016, trong đó hộ Khmer giảm 19.289 hộ).

Nhiều gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng - ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện phát biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Sóc Trăng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tuy vậy, kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn vừa qua phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tựu. Có được những kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh và sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua đã thực sự là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu, vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành tích của tỉnh nhà.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần này tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt tồn tại cần khắc phục, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sát thực, cụ thể hơn để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian đến.

Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong giai đoạn 2020-2025.

Nhiều gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng - ảnh 2  
Nhiều gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng - ảnh 3 Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Về công tác thi đua khen thưởng, trong giai đoạn 2015-2020, có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 26 tập thể và 438 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động các hạng cho 28 tập thể và 176 cá nhân, 393 trường hợp khen thưởng thành tích kháng chiến, tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 571 mẹ; 500 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh, 3.149 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.1.380 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3.800 tập thể và 16.888 cá nhân  được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tại Đại hội, có 1 tập thể, 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 4 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 tập thể và 20 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể và 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 16 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh; 6 tập thể và 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đây là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2015-2020.

Phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước phải được triển khai toàn diện, sâu rộng hơn với chất lượng cao hơn, hiệu quả cao hơn cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng