Nhiều loại văn bản phải gửi online

TP - Ít nhất 1/5 số văn bản hành chính giữa các cơ quan nhà nước (CQNN) sẽ được trao đổi qua mạng từ năm tới để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, theo dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của CQNN. Ngoài ra, phải đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ và giữa các CQNN.

> Hà Nội ứng dụng chữ ký điện tử

Theo dự thảo mà Bộ TT&TT đang xây dựng, năm 2012 sẽ không dùng văn bản giấy đối với ít nhất 20% lượng văn bản hành chính giữa những CQNN tính từ cấp sở, ban, ngành, quận, huyện trở lên (đối với các địa phương) và tính từ cấp đơn vị trực thuộc (đối với các bộ). Tỷ lệ này tăng ít nhất 15% trong mỗi năm tiếp theo.

Với những CQNN đã có hệ thống quản lý văn bản, điều hành hoặc thư điện tử, các văn bản (trừ văn bản mật) bắt buộc phải gửi trực tuyến gồm: lịch công tác của cơ quan, giấy mời họp, tài liệu phục vụ họp, văn bản dự thảo xin ý kiến, tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc, văn bản để biết, để báo cáo.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá