Nhìn chân lý trong sự thực của cuộc sống

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa TW về một số quyết định của Hội nghị TW 12.

Tại cuộc giao ban báo chí do Ban TTVH Trung ương tổ chức hôm qua (26/7), đồng chí Nguyễn Khoa Điềm đã thông báo một số kết luận quan trọng của Hội nghị lần thứ 12 của BCH TW Đảng khóa 9.

Đồng chí cho biết: Hội nghị đã tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản trong các dự thảo báo cáo mà BCH TW khóa 9 sẽ trình ra trước Đại hội 10 của Đảng.

Xác định nhiệm vụ của giai đoạn mới, TW nhất trí đề nghị nhiệm vụ trung tâm vẫn là phát triển kinh tế và nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. TW thống nhất đề nghị xác định Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Một điểm rất mới là TW thống nhất đề nghị cho phép đảng viên được làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô trong khuôn khổ pháp luật, Điều lệ và các quy định của Đảng. Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm gọi đây là “tư duy thực sự cầu thị, nhìn chân lý trong sự thực của cuộc sống”.

Hiện nay, chúng ta có khoảng 2,6 triệu đảng viên, một bộ phận trong số đó không làm việc trong bộ máy Nhà nước, có năng lực làm kinh tế và thực tế một số người đã làm kinh tế tư nhân có hiệu quả, có đóng góp cho xã hội trong việc giải quyết công ăn việc làm và tạo ra của cải vật chất. Đây là thực tiễn không thể phủ nhận.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm còn cho biết chúng ta cần phải hướng tới kinh tế cổ phần, từ kinh tế tư nhân tiến tới kinh tế cổ phần, bởi kinh tế cổ phần có những ưu điểm như huy động tốt nguồn vốn xã hội, quan hệ tốt hơn với công nhân và sự giám sát được thực hiện tốt hơn.

Việc đảng viên làm kinh tế tư nhân cần được quy định chặt chẽ, ví dụ  đảng viên làm việc trong guồng máy Nhà nước, là bộ đội, công an thì không được làm kinh tế tư nhân.

Về phương hướng nhân sự, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm cho biết TW đề nghị BCH TW khóa tới sẽ có các  Ủy viên dự khuyết. Điều  này nhằm chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo trọng yếu trong tương lai.

Mặt khác, các Ủy viên dự khuyết trẻ tuổi đang hoạt động thực tiễn tại các địa phương, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu sẽ góp phần làm tăng sức trẻ, sự năng động cho TW.

Về tình hình tư tưởng, TW cũng đã xem xét một số vấn đề đáng quan tâm. Đó là có những tư tưởng trong nhân dân lo lắng trước tình hình kinh tế, giá cả tăng (bọn xấu triệt để lợi dụng để kích động); Các luồng dư luận do các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội  gia tăng, tán phát mạnh qua hệ thống Internet...

Về nguyên nhân là do trong thực tiễn ta còn có những khuyết điểm và công tác tư tưởng còn nhiều yếu kém. Giải pháp được đề nghị là đẩy mạnh phát triển kinh tế; xử lý nghiêm tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những hoạt động phát ngôn, tuyên truyền vô nguyên tắc, xuyên tạc sự thật; tích cực đấu tranh chống các thế thực xấu, thù địch; tăng cường và phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí...

Chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa (1/8/1930 – 1/8/2005), đồng chí Nguyễn Khoa Điềm cũng dành nhiều thời gian để nói về công tác tư tưởng văn hóa.

Đồng chí khẳng định Đảng luôn luôn coi đây là một công tác cực kỳ quan trọng và dành nhiều sự quan tâm chỉ đạo. Riêng trong nhiệm kỳ này, BCH Trung ương đã trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện 3 văn kiện về công tác tư tưởng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư ra hàng chục chỉ thị và nghị quyết về công tác này (riêng Ban Bí thư là 7 chỉ thị).

Đồng chí cũng phân tích, đánh giá cao vai trò của hệ thống báo chí trong công tác TTVH và nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần giáo dục cán bộ, phóng viên, biên tập viên gìn giữ những nguyên tắc và đạo đức của người làm báo.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá