BHXH Việt Nam:

Những dấu ấn trong hợp tác và hội nhập quốc tế

TP - Trong gần 24 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam luôn chủ động, tích cực hợp tác với các tổ chức an sinh xã hội khu vực và thế giới. Đặc biệt, mới đây BHXH Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) lần thứ 35, và nhậm chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2019, nhân sự kiện này chúng tôi có cuộc trao đổi với Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh.

Chủ tịch ASSA 34 Suradej Waleeittikul (trái) chuyển giao biểu trưng và tài liệu cho Chủ tịch ASSA 35 Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (phải).
Chủ tịch ASSA 34 Suradej Waleeittikul (trái) chuyển giao biểu trưng và tài liệu cho Chủ tịch ASSA 35 Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (phải).
Là bạn, đối tác tin cậy

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thời gian qua BHXH Việt Nam đã có nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng Chiến lược phát triển ngành và hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt; triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách BHXH, như: Thu hút, vận động tài trợ quốc tế cho sự phát triển ngành; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối ngoại; tăng cường đào tạo quốc tế…
Qua các hoạt động đó để xây dựng và phát triển BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.  “Trong bối cảnh đất nước hội nhập, việc thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại sẽ góp phần hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại năng động, sáng tạo, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế”, bà Minh khẳng định.

- Vậy, thời gian tới, BHXH Việt Nam có kế hoạch gì nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành thưa bà?

BHXH Việt Nam đã xây dựng và tích cực triển khai kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018 và kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn giai đoạn 2018-2020. BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của ngành.
Qua đó tối đa hoá hiệu quả thông tin, góp phần giúp BHXH Việt Nam vững bước trong tiến trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, ngành sẽ định hướng và tăng cường phối hợp hoạt động thông tin đối ngoại từ trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tin cậy và minh bạch.

Vì tương lai an sinh xã hội bền vững

- Thưa bà, BHXH Việt Nam đã tham gia ASSA như thế nào, đóng góp ra sao cho hoạt động của Hiệp hội?

BHXH Việt Nam chính thức gia nhập ASSA từ năm 1998. Từ đó tới nay, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia trong mọi hoạt động của Hiệp hội, đóng góp vào việc xây dựng trụ cột Văn hóa - Xã hội của Cộng đồng ASEAN. Việc tăng cường phát triển các mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau với các tổ chức thành viên ASSA đã giúp BHXH Việt trong hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa quản lý ngành BHXH. Cùng đó, đề xuất và kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của Việt Nam.
Đến nay, BHXH Việt Nam đã 3 lần giữ chức Chủ tịch Hiệp hội và chủ trì tổ chức thành công 4 Hội nghị Ban Chấp hành ASSA vào các năm 1999, 2002, 2005 và 2010. Các hội nghị đều được tổ chức hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp với các tổ chức an sinh xã hội trên thế giới, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. 
Theo nguyên tắc luân phiên của ASSA, năm 2018, BHXH Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, chủ trì tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành ASSA lần thứ 35 tại Việt Nam; tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập ASSA. Sự kiện lần này đánh dấu một chặng đường dài BHXH Việt Nam đã đồng hành cùng ASSA. 

- Theo bà, việc tham gia vào ASSA đã mang lại những giá trị gì cho BHXH Việt Nam?

Thực tiễn 20 năm qua cho thấy, việc tham gia vào ASSA đã mang lại cho BHXH Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng và thiết thực, góp phần hoàn thiện hệ thống BHXH, BHYT tại Việt Nam. Điều này đạt được thông qua việc tiếp thu các kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong công tác quản lý và thực hiện chính sách tại các quốc gia có hệ thống an sinh xã hội phát triển cao trong khu vực. Việc tham gia ASSA cũng giúp BHXH Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Ngành, để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao…
 
- Với cương vị là Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ tới, BHXH Việt Nam sẽ đặt ra nhiệm vụ trọng tâm nào để cùng các tổ chức thành viên giải quyết tốt các thách thức, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong tương lai?

Đứng trước những vấn đề như già hóa dân số, thiên tai, thảm họa, nghèo đói, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng từ cách mạng công nghiệp 4.0… đòi hỏi các chương trình an sinh xã hội phải được hoàn thiện. Qua đó đáp ứng với tình hình mới, nhất là tạo ra được hệ thống dịch vụ dễ tiếp cận đối với các nhóm lao động, nhóm dân cư, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.
Với những thác thức đó, BHXH Việt Nam cũng như các thành viên ASSA đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, gồm: Thay đổi, điều chỉnh chính sách; nghiên cứu tổ chức lại hệ thống quản lý và phục vụ người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dịch vụ; nỗ lực trong các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế, ký kết các hiệp định song phương và đa phương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động; tăng cường trao đổi kinh nghiệm…
Đồng thời, BHXH Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy các mối quan hệ song phương, đa phương giữa các thành viên ASSA; tăng cường kết nối giữa các thành viên của ASSA với Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA), nhằm mục tiêu phát triển an sinh xã hội bền vững vì một tương lai tươi sáng cho mọi người dân.

- Xin cảm ơn bà!

Trong 2 ngày 18-19/9 vừa qua, BHXH Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp Hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) lần thứ 35, với chủ đề “Cơ hội và thách thức của hệ thống an sinh xã hội khu vực ASEAN trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do dịch chuyển lao động”. Tại Hội nghị, ASSA đã cùng nhau ký kết văn kiện Tuyên bố chung Nha Trang 2018, qua đó thể hiện quan điểm nhận thức chung và đồng thuận của Hiệp hội về mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn định hướng phát triển an sinh xã hội khu vực trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá