Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

TPO - Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' trưng bày hàng trăm hình ảnh, tư liệu và hiện vật đặc biệt về các kỳ Đại hội Đảng, những thành quả của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 18-24/1, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.
Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - ảnh 1 Đây là sự kiện hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng.
Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - ảnh 2 Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại" nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước; những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, niềm tin, lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam. Trong ảnh:Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - ảnh 3

Ban tổ chức giới thiệu về triển lãm tới các đại biểu.
Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - ảnh 4 Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh, hơn 100 tài liệu hiện vật và gần 250 ấn phẩm sách, báo có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - ảnh 5 Triển lãm phân ra nhiều khu trưng bày như: Khu trưng bày “Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Khu trưng bày “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh."
Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - ảnh 6  Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - ảnh 7
Thanh niên các trường Đại học tại Thủ đô tìm hiểu khu trưng bày: “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam"
Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - ảnh 8 Các hình ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày theo từng chủ để khác nhau. Cụ thể, khu triển lãm trưng bày và giới thiệu những hình ảnh và tư liệu về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đồng bào cả nước tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - ảnh 9 Đặc biệt, triển lãm trưng bày hình ảnh 12 kỳ Đại hội Đảng và 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tạo nên bức tranh tổng thể về quá trình lãnh đạo, bảo vệ và xây dựng đất nước của Đảng ta trong suốt 91 năm qua.
Những hình ảnh đặc biệt tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - ảnh 10   Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn có nhiều chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sự kiện kéo dài đến hết ngày 24/1 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng