Những khoản phụ cấp nào tính vào lương đóng BHXH?

TP - Bạn đọc Phạm Văn Thắng (Cà Mau) hỏi: Tôi được biết, từ ngày 1/1/2016 tiền lương tháng đóng BHXH là "mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật". Vậy, trước thời điểm trên tiền lương tháng đóng BHXH đã bao gồm phụ cấp lương chưa hay nói cách khác phụ cấp lương có phải đóng BHXH không? Đối với công chức, viên chức mà có phụ cấp độc hại và phụ cấp chức vụ thì 2 khoản phụ cấp này có dùng tính vào lương đóng BHXH không?

Trả lời:
Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 94, Luật BHXH 2006, trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Trường hợp người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH trước ngày 1/1/2016 là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động. 
Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 89, Luật BHXH năm 2014 đối với công chức, viên chức thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Như vậy, trường hợp của bạn phụ cấp chức vụ sẽ được cộng vào lương tính đóng BHXH, còn phụ cấp độc hại không được dùng để tính đóng BHXH.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá