Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cùng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày tập sắc lệnh của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 1 Tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, 117 sắc lệnh được đưa ra trưng bày. Đây là những sắc lệnh tiêu biểu được chọn từ tập sắc lệnh được công nhận là bảo vật quốc gia, có nội dung gắn liền với thành quả Cách mạng tháng Tám; sự ra đời của Chính phủ lâm thời (1945 - 1946), củng cố chính quyền nhà nước và chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước vào 6/1/1946.
Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 2 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp kiến hoàng thân Xuphanuvong và cựu hoàng Bảo Đại, ngày 3/9/1945. Để đối phó với thù trong giặc ngoài, Chính phủ mới chủ trương đoàn kết các thành phần, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, phát triển văn hóa, giáo dục...
Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 3 Nhân dân Hà Nội đến góp vàng, tiền ủng hộ kháng chiến. Những ngày đầu giành độc lập, kinh tế đất nước kiệt quệ, ngân sách trống rỗng. Chính phủ ra hàng loạt sắc lệnh, từng bước ổn định kinh tế, tài chính của chế độ mới bằng những quy định cụ thể để khắc phục nạn đói, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, phát động Tuần lễ vàng, Quỹ độc lập… 
Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 4 Sắc lệnh cấm nhân dân đi lính, bán thực phẩm, dẫn đường liên lạc, làm tay sai cho quân đội Pháp.
Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 5 Sắc lệnh về việc ấn định ngày Tổng tuyển cử trong toàn cõi Việt Nam từ 23/12/1945 hoãn sang ngày 6/1/1946. Tờ sắc lệnh đã ố vàng, ở vài vị trí có sửa chữa bằng bút mực, có chữ ký của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp.
Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 6 Mit tinh ủng hộ ngày bầu cử với khẩu hiệu viết trên cót “Quốc hội – một lực lượng đoàn kết chống xâm lăng".
Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 7 Quốc hội họp phiên đầu tiên ngày 2/3/1946. 
Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 8 Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng cụ Huỳnh Thúc Kháng (người mặc áo dài đứng bên phải) và nội các Chính phủ Liên hiệp lâm thời Việt Nam DCCH, sau là Chính phủ Liên hiệp kháng chiến.
Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 9 Hiến pháp nước Việt Nam DCCH được thông qua ngày 8/1/1946 và công nhận chính thức một ngày sau đó. Nổi bật trong Hiến pháp 1946 là quyền con người. Văn bản này cũng thể hiện rõ quan điểm về sở hữu, công nhận đa sở hữu: nhà nước, tư nhân, tập thể. Trong kinh tế, công dân được tự do làm ăn, được mở mang và góp phần xây dựng đất nước, có thể tham gia kháng chiến kiến quốc.
Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 10 Sắc lệnh về việc bãi bỏ cờ quẻ ly và ấn định Quốc kỳ Việt Nam. Cờ đỏ, sao vàng, ngôi sao vàng có 5 góc lồi và 5 góc lõm, trung tâm sao đặt đúng trung tâm nền cờ.
Những sắc lệnh củng cố đất nước sau ngày giành độc lập - ảnh 11 Sắc lệnh về việc quy định quốc tịch Việt Nam.

Theo VnExpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá