Ninh Bình: Có rất ít phiếu tín nhiệm thấp

Sáng nay (20/7), kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Ninh Bình: Có rất ít phiếu tín nhiệm thấp

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu..

Theo đó, có 3 đồng chí có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 44 phiếu, chiếm 97,78% tổng số đại biểu HĐND tỉnh, đó là: Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Đức Toàn, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Quốc Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong số 15 người được lấy phiếu tín nhiệm không có ai có số phiếu tín nhiệm thấp quá bán.

Đánh giá về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của các vị được HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm.

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh: 45 đại biểu.

Số đại biểu HĐND tỉnh có mặt: 44 đại biểu.

Số đại biểu HĐND tỉnh vắng mặt: 1 đại biểu, có lý do.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

44 phiếu (chiếm 97,78% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

2. Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

43 phiếu (chiếm 95,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu .

3. Ông Đinh Ngọc Hà, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

39 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu.

4. Ông Ngô Thanh Bình, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

41 phiếu (chiếm 91,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

3 phiếu (chiếm 6,66% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu.

5. Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng ban Văn hoá-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

43 phiếu (chiếm 95,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu .

6. Ông Vũ Đức Toàn, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

44 phiếu (chiếm 97,78% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm :

0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

7. Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

39 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

8. Ông Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

38 phiếu (chiếm 84,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

40 phiếu (chiếm 88,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

03 phiếu (chiếm 6,66% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Đinh Văn Điến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

39 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

11. Ông Đinh Quốc Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

44 phiếu (chiếm 97,78% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

12. Ông Phạm Đức Hoà, Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

38 phiếu (chiếm 84,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Ông Vũ Công Hoan, Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

33 phiếu (chiếm 73,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

10 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Ngô Văn Nguyên, Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

39 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

04 phiếu (chiếm 8,88% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15. Ông Phạm Đức Vượng, Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

39 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu


 

P.V

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá