Ninh Bình không có trường hợp tặng, nhận quà sai quy định

TPO - Việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2017 trên toàn tỉnh Ninh Bình chưa có trường hợp nào phải xác minh, xử lý do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và nhận quà tặng không đúng quy định.

Đối với việc nộp lại quà tặng, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Chỉ thị số 01/CT – UBND ngày 1/1/2018 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm việc tổ chức đón Tết Mậu Tuất năm 2018; Văn bản số 52/UBND – VP7 ngày 31/1/2018 về việc nắm tình hình và báo cáo việc nhận quà, tặng quà không đúng quy định trong dịp tết.

Trong Báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Bình, đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tài sản công làm quà tặng, nhận quà tặng không đúng quy định.

Năm 2017, tỉnh Ninh Bình có 7.577 người tại các cơ quan, đơn vị thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Số người đ kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 7.573/7.577 người, đạt tỷ lệ 99,93% so với số người theo danh sách được phê duyệt. 4 trường hợp không thực hiện kê khai do thời điểm kê khai đã xin thôi việc, chuyển công tác. Số bản kê khai đã thực hiện công khai 7.571/7.573 bản đạt tỷ lệ 99,97% (có 2 trường hợp do nghỉ hưu tại thời điểm công khai).

Việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2017 toàn tỉnh chưa có trường hợp nào phải xác minh, xử lý do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng