Nợ phải trả năm 2009 là 800 ngàn tỷ đồng

TP - Hôm qua, Chính phủ đã gửi đến các đại biểu Quốc hội báo cáo về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo, năm 2010 thực hiện các giáp cấp điện khẩn cấp, đã bị lỗ 6,5 nghìn tỷ đồng
Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo, năm 2010 thực hiện các giáp cấp điện khẩn cấp, đã bị lỗ 6,5 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo, năm 2010 thực hiện các giáp cấp điện khẩn cấp, đã bị lỗ 6,5 nghìn tỷ đồng
Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo, năm 2010 thực hiện các giáp cấp điện khẩn cấp, đã bị lỗ 6,5 nghìn tỷ đồng . Ảnh: Q.T

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, hoạt động sản xuất kinh doanh của 81/91 tập đoàn, tổng công ty nhà nước (không gồm Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam- Vinashin) trong năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 “hầu hết có hiệu quả”.

Tính đến 30-6-2010, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty là 572.582 tỷ đồng. Giá trị tổng tài sản là 1.518.999 tỷ đồng, tăng khoảng 4,8% so với năm trước. Trong khi đó, nợ phải trả của các tập đoàn, tổng công ty năm 2009 là 813.435 tỷ đồng.

Đến hết tháng 6- 2010, doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty đạt 732.761 tỷ đồng, bằng 58,6% kế hoạch. Tổng nộp ngân sách năm 2009 của các tập đoàn, tổng công ty là 189.467 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm nay đạt 97.671 tỷ đồng, bằng 58,2% kế hoạch năm.

Chính phủ cho biết, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã có sự đổi mới về năng lực sản xuất, hiệu quả hoạt động, giữ được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, nhiều hạn chế, tồn tại cũng đã được Chính phủ chỉ ra. Đó là chức năng đại diện chủ sở hữu còn phân tán, chồng chéo nên trách nhiệm trong quản lý chưa rõ ràng.

Chính phủ cũng thừa nhận, những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước thường chỉ được phát hiện sau thanh tra, kiểm tra hoặc có khiếu nại, tố cáo. Trong khi công tác thanh tra, kiểm toán Nhà nước đối với tập đoàn, tổng công ty còn chồng chéo.

Ngoài ra, hiện cũng chưa có chế tài và chưa kiên quyết xử lý những doanh nghiệp không báo cáo đầy đủ, kịp thời hoặc nhiều năm liên tục có sai sót trong công tác quản lý, điều hành, bị xếp loại doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng lo ngại nữa theo báo cáo là, “chưa thực sự gắn năng lực lãnh đạo với vị trí công tác nên một số tổng công ty kinh doanh thua lỗ liên tục, kéo dài nhưng HĐQT, tổng giám đốc không bị xử lý trách nhiệm, miễn nhiệm hoặc bị cách chức”. Tuy nhiên, tên những doanh nghiệp cụ thể có sai phạm này thì không được báo cáo nêu rõ.

Chính phủ cho biết sẽ chỉ định một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Chấn chỉnh kịp thời tình trạng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đầu tư, mở rộng ngành nghề mới không liên quan đến ngành nghề chính.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá