Noname

TP - Ngày đầu tiên bắt buộc đội MBH trên tất cả các tuyến đường, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã xuống đường đội MBH tại Hà Nội để cổ vũ người dân tự giác thực hiện chủ trương này của Chính phủ. Ảnh: Đình Thắng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá