Nữ nhân viên gác chắn tàu hỏa phải có 'vòng 1' trên 75cm?

TP - Nữ giới là trưởng tàu, trực ban chạy tàu, nhân viên gác ghi, điều độ chạy tàu phải cao từ 1,53m. cân nặng 45kg, vòng ngực trung bình từ 75cm trở lên.

Nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải đạt hàng trăm chỉ số sức khỏe, ví như không được mắc các bệnh sau: tràn dịch tinh hoàn nam; rò bàng quang âm đạo, các biểu hiện viêm, viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng; u nang buồng trứng, trĩ, ruột thừa...

Đó là nội dung Dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

Theo đó, nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu (đường sắt quốc gia, đô thị, chuyên dùng) gồm 3 nhóm: lái tàu, phụ tàu; trưởng tàu, trưởng dồn, trực ban chạy tàu ga, điều độ chạy tàu tuyến, điều độ chạy tàu ga, gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe; nhân viên tuần đường, cầu, hầm, gác hầm; gác đường ngang, cầu chung.

Bộ Y tế đưa ra tiêu chuẩn sức khỏe, gồm 2 nhóm tiêu chí về thể lực và tiêu chuẩn về chức năng sinh lý, bệnh tật; với từng tiêu chí riêng dành cho khám tuyển dụng nhân viên hoặc khám sức khỏe định kỳ. Về tiêu chuẩn thể lực, các đối tượng trên đều phải đạt chỉ số tối thiểu về chiều cao, cân nặng, vòng ngực trung bình, lực bóp tay, lực kéo thân (trừ một số vị trí khi khám định kỳ).

Ví dụ tiêu chuẩn khám tuyển dụng lái tàu, phụ lái tàu là nam giới phải cao từ 1,64m trở lên, cân nặng từ 52kg, vòng ngực trung bình từ 80cm, lực bóp tay thuận từ 37kg, lực kéo thân từ 100kg. Nữ giới là trưởng tàu, trực ban chạy tàu, nhân viên gác ghi, điều độ chạy tàu phải cao từ 1,53m. cân nặng 45kg, vòng ngực trung bình từ 75cm trở lên. Nam, nữ nhân viên tuần đường, gác chắn cũng phải đạt các chỉ số tối thiểu về chiều cao, cân nặng, vòng ngực.

Theo dự thảo này, người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau đây sẽ không đủ tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. Cụ thể với những hạng mục liên quan đến chức năng sinh lý, sinh dục có các chỉ số cụ thể như: tràn dịch tinh hoàn nam; rò bàng quang âm đạo, các biểu hiện viêm, viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng; u nang buồng trứng, trĩ, ruột thừa...

Ngoài các tiêu chuẩn định lượng, chỉ số tại mục ngoại hình quy định, những người tuy đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhưng ngoại hình có dị tật, tật ảnh hưởng đến công tác và giao tiếp cũng không tuyển dụng làm lái tàu, phụ lái tàu, trưởng tàu.

Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trên (trong trường hợp thông tư được ban hành) không áp dụng đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu đã được tuyển dụng trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng