Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016

Cụ thể, tại Quyết định 1209/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, tại Quyết định 1203/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Minh Kỳ để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định 1206/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Công Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Quyết định 1204/QĐ-TTg, Quyết định 1205/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các ông Nguyễn Thanh Tân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Đức Hảo, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng