Ông Nguyễn Sinh Hùng làm Phó Thủ tướng Thường trực

TP - Quyết định phân công công việc của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành hôm qua, 28/7 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, ông Nguyễn Sinh Hùng được phân công làm Phó Thủ tướng Thường trực.

Ông Nguyễn Sinh Hùng sinh ngày 18/1/1946, quê quán: xã Kim Liên,  huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học Kinh tế.

Ông Nguyễn Sinh Hùng là Ủy viên BCH Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X, và giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ tháng 11/1996  đến tháng 6/2006.

Tại Đại hội  Đảng  X (4/2006) ông được bầu vào Bộ Chính trị và sau đó được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ từ ngày 28/6/2006.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có nhiệm vụ thay mặt Thủ tướng chủ trì và điều phối hoạt động chung của Chính phủ khi Thủ tướng đi vắng hoặc được Thủ tướng ủy quyền.

Ông Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: kinh tế tổng hợp (ngoài các vấn đề Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo) gồm kế hoạch, tài chính, giá cả, hải quan, ngân hàng, chứng khoán, thống kê, thương mại, du lịch; kinh tế ngành (ngoài các vấn đề Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo) gồm công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng được phân công trực tiếp phụ trách việc đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty 91; lao động và các vấn đề xã hội, xuất khẩu lao động; y tế, thể dục thể thao; dân số, gia đình và trẻ em; chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; công tác xóa đói giảm nghèo.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm được Thủ tướng phân công phụ trách các lĩnh vực: ngoại giao và quan hệ đối ngoại; kinh tế đối ngoại (gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ phi chính phủ; hội nhập kinh tế quốc tế, việc gia nhập WTO; quan hệ với các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài); công tác biên giới, biển Đông, hải đảo, bao gồm cả kinh tế biển; các vấn đề nhân quyền.

Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trương Vĩnh Trọng được Thủ tướng nhân công làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và phụ trách các lĩnh vực công tác: chuyên trách công tác phòng, chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm; cải cách tư pháp gắn với tăng cường pháp chế, kỷ cương; công tác đặc xá; phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội.

Quyết định cũng cho phép “các Phó Thủ tướng sử dụng quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công”.

Quyết định cũng nêu rõ Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và công tác trong chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ  theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.                             

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá