Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Trị

TPO - Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;
Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu và phương hướng tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức sống dân cư; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững. Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đô thị, khu kinh tế, sớm hình thành Khu kinh tế Đông Nam. 

Khai thác có hiệu quả lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế của địa phương, khai thác lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm tạo động lực phát triển cho các vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. 

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, tập trung tái cơ cấu đầu tư công; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp xây dựng theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả các loại hình dịch vụ, phát triển mạnh dịch vụ du lịch; phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, thu hút đầu tư; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo; tăng cường chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng, chống dịch bệnh… 

Đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Trị  - ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI Nguyễn Văn Hùng. ẢNH: H.T

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI đã thảo luận dân chủ, biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu đến năm 2020: về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 7,5 -8% năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 100.000 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước đạt 18.000 - 19.000 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người đến năm 2020 gấp 2 lần năm 2015; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: công nghiệp - xây dựng 40,5%; dịch vụ 41%; nông nghiệp 18,5%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 50% trở lên. 
Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm đạt 1,5-2,0%. Về xã hội, bình quân mỗi năm tạo việc làm cho 9.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65-70%, trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28%;  tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 80% dân số; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 93%. Về xây dựng Đảng, hằng năm, tỷ lệ số tổ chức cở sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 85 - 90%. 
Tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI - “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... 

Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 thay đồng chí Lê Hữu Phúc. Đồng thời, bầu 10 đồng chí vào Uỷ ban kiểm tra và 16 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 


Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá