Ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND Đà Nẵng như thế nào?

TPO - 48 trên tổng số 49 đại biểu đã biểu quyết tán thành bãi nhiệm chức Chủ tịch và đại biểu HĐND với ông Nguyễn Xuân Anh trong phiên họp bất thường sáng nay.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng